رتبه های سال ۱۴۰۰

کیمیا رئوفی
 • رتبه 47 کشوری کنکور 1400

محمدعلی بنائیان زاده
 • رتبه 6 در سهمیه کنکور 1400

نیما میری
 • رتبه 2 در سهمیه کنکور 1400

احمدرضا دهقانی
 • رتبه 137 کنکور 1400

عرفان شادکام
 • رتبه 20 کشوری کنکور 1400

محمدعلی زارعی
 • رتبه 147 کنکور 1400

هانیه حاجی زاده
 • رتبه 172 کنکور 1400

امیرحسین حیدری
 • رتبه 378 منطقه کنکور 1400

روژان صائم
 • رتبه 174 کنکور 1400

طاها قاسمی
 • رتبه 451 منطقه کنکور 1400

امیرارسلان زاهدی دره شوری
 • رتبه 232 منطقه کنکور 1400

علی محمد زارعی
 • رتبه 453 کنکور 1400

آبتین بدیعی
 • رتبه 772 کنکور 1400

آناهیتا هوشیار
 • رتبه 516 کنکور 1400

اهورا خلیل پور
 • رتبه 816 منطقه کنکور 1400

نیلوفر خوش خلق
 • رتبه 774 کنکور 1400

امیرحسین زمانی
 • رتبه 612 کنکور 1400

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال