رتبه های برتر کنکور از سال ۷۸ تا ۹۷

علیرضا کیهان
 • رتبه 88 کنکور 97
 • پزشکی دانشگاه شیراز

dots
سارا مصطفوی
 • رتبه 26 کنکور 97
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

dots
آرین دواتگرزاده
 • رتبه 17 کنکور 97
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

علیرضا شعبان پور حقیقی
 • رتبه 58 کنکور تجربی 97
 • پزشکی دانشگاه شیراز

dots
تهرانی نسب
 • رتبه 153 کنکور 97

dots
سینا موالی
 • رتبه 155 کنکور 97
 • علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

نیما سالم احیم
 • رتبه 27 کنکور 97
 • مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

dots
فاطمه توحیدیان
 • رتبه 55 کنکور ریاضی 97
 • علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

dots
سید علیرضا موسوی زاده
 • رتبه 48 کنکور ریاضی 97
 • مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

سید رضا سالاری کیا
 • رتبه 7 کشوری کنکور 96
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

dots
مهدی بذرافشان
 • رتبه 7 منطقه یک کنکور تجربی 96
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

dots
بردیا ضمیری
 • رتبه 4 منطقه یک کنکور تجربی 96
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

ویدا کردی پور
 • رتبه 53 کنکور 96
 • پزشکی دانشگاه تهران

مریم ملائی
 • رتبه 28 کنکور 96

زهرا شریفی
 • رتبه 53 کنکور 96
 • پزشکی دانشگاه شیراز

سهیل محمدی
 • رتبه 3 کشوری و 1 منطقه
 • کنکور تجربی 95
 • پزشکی دانشگاه تهران

سروش فرهنگیان
 • رتبه 7 کنکور تجربی 95
 • درصد 96.7 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

شیوا زاهدی نژاد
 • رتبه 22 کنکور 95
 • پزشکی دانشگاه شیراز

رضا یاربخش
 • رتبه 25 کنکور 95
 • مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

محمد صالحی
 • رتبه 18 کنکور 95

پرهام اسکندرزاده
 • رتبه 36 کنکور 95
 • پزشکی دانشگاه شیراز

یاسمن فروتنی
 • رتبه 24 کنکور 94
 • مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

فاطمه خلیلی
 • رتبه 62 کنکور 94
 • پزشکی دانشگاه شیراز

مهدی لطافتی
 • رتبه 4 کشوری و 2 منطقه یک
 • کنکور تجربی 94
 • درصد 97.1 فیزیک در کنکور
 • مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

محمدمهدی قیصری
 • رتبه 12 کنکور تجربی 94
 • درصد 97 فیزیک در کنکور
 • بالاترین درصد فیزیک کشور در کنکور
 • پزشکی دانشگاه تهران

سیده زهرا موسوی
 • رتبه 3 کشوری و 1 منطقه یک کنکور تجربی 93
 • درصد 100 فیزیک در کنکور
 • پزشکی دانشگاه شیراز

هومن واصلی
 • رتبه 5 کشوری و 2 منطقه یک کنکور 92
 • درصد 97.5 فیزیک در کنکور
 • مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

ارسلان رحمانی
 • رتبه 3 کنکور تجربی 89
 • -

سپهر کاظمی
 • رتبه 6 کنکور تجربی 89

بنفشه شکیبا
 • رتبه 10 کنکور تجربی 89
 • -

پروا نوری
 • رتبه 9 کنکور88
 • -

مسعود بهزادی نسب
 • رتبه 2 کنکور ریاضی 88
 • -

آقای منتظری
 • رتبه 10 کنکور ریاضی 88
 • -

سیدمیلاد حسینی الهاشمی
 • رتبه 2 کنکور تجربی 88
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

زینب پیمانی
 • رتبه 1 کشوری کنکور تجربی 84
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

خانم باقری
 • رتبه 2 کنکور83
 • -

آقای معصومی
 • رتبه 6 کنکور ریاضی 82
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

خانم انصاری
 • رتبه 5 کنکور 82
 • درصد 100 فیزیک در کنکور

آقای نیکو
 • رتبه 2 کنکور 81

امیرسلمان اوستی مهر
 • رتبه 2 کنکور 78

الهام رفیعی
 • رتبه 12

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال