رتبه های برتر کنکور ریاضی سال ۹۸

محمدباقر سلطانی
  • رتبه 11 کشوری و رتبه 6 منطقه کنکور 98
  • درصد 100 فیزیک در کنکور

یاسمن زلفی موصلو
  • رتبه 10 منطقه کنکور 98
  • درصد 100 فیزیک در کنکور

سید علی نجیبی
  • رتبه 17 منطقه کنکور 98
  • درصد 97 فیزیک در کنکور

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال