مصاحبه ها

مصاحبه با زهرا نامور، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

مصاحبه با پدرام پاسیار، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

مصاحبه با امیرحسین مهرپور، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

مصاحبه با شایان رضاییان زاده، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

مصاحبه با یاسمن زلفی، رتبه برتر کنکور ریاضی سال ۹۸

مصاحبه با آرشین قائدی، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

مصاحبه با آرین واقفی، رتبه برتر کنکور تجربی سال ۹۸

حل سوالات زیست آزمون ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال