استاد فلاح زاده- دبیر زیست شناسی

دبیر زیست شناسی

teacher-fallahi

پایه دوازدهم

گروه آموزشی استاد نادر اسماعیل پور
ارسال